1- इस्लाम भनेको के हो ? - हाम्रो जन्मको उद्देश्य


2-  मानवजातिको सृष्टिको इतिहास


3- अन्तिम ईशदूत


4- इस्लाम धर्ममा इबादत, उपासना
والحمد لله رب العالمين