1- தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும்,தவ்ஹீத் ருபூபிய்யா


2- தவ்ஹீத் உலூஹிய்யா


3- தவ்ஹீத் அஸ்மா வஸ்ஸிஃபாத்


4- தவ்ஹீத் அஸ்மா வஸ்ஸிஃபாத் தொடர்ச்சி


5- லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் பொருள்


6- லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள்


7- லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள் தொடர்ச்சி


8- லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள் தொடர்ச்சி


9- முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்வின் பொருள்


10- ஈமானும் அதன் தூண்களும்


11- அல்லாஹ்வை நம்பிக்கை கொள்ளுதல்


12- வானவர்கள், வேதங்கள், நபிமார்களை நம்புதல்


13- மறுமைநாள்,விதியை நம்பிக்கை கொள்ளுதல்


14- இணைவைத்தலும் அதன் வகைகளும்

والحمد لله رب العالمين