1- TAUHEED NA AINA ZAKE


2- TAUHEED AL-ULUHIYYAH


3- MAJINA YAKE ALLAH NA SIFA ZAKE


4- MAJINA YAKE ALLAH NA SIFA ZAKE5- MAANA YA KALIMAT TAUHEED" LAAILAAHA ILLALLAH6- MASHARTI YA KALIMA YA LAAILAAHA ILLALLAH


7- MASHARTI YA KALIMA YA LAAILAAHA ILLALLAH


8- MASHARTI YA KALIMA YA LAAILAAHA ILLALLAH


9-  MAANA YA KUSHUHUDIA KUWA MUHAMMAD NI MJUMBE WAKE ALLAH


10 -  IMAANI YA NGUZO ZAKE


11- NGUZO YA KWANZA YA IMAAN NI KUMUAMINI ALLAH


12- NGUZO YA PILI NI KUAMINI MALAIKA WA ALLAH


13- NGUZO YA TANO KUAMINI SIKU YA MWISHO - NGUZO YA SITA NI QADAR


14- MISINGI YA AQEEDAH - SHIRKI NA AINA ZAKE
والحمد لله رب العالمين