1- Embeera y’abawarabu nga tanamutuma
حالة العرب قبل البعثة2- Eky'afaayo ky’Enjovu ezajja okulumba Kaaba
قصة الفيل3- Okwabuluzibwa kw’ekifuba kya Nabbi swalla Llahu alaihi wasallama
شق الصدر4- Obwa Nabbi
النبوة5- Da-awa ya Nabbi SAW ey'olwatu
الدعوة الجهرية6- Okusenguka okugenda e Habasha
الهجرة إلى الحبشة7- Omwaka ogwennaku eri omubaka SAW
عام الحزن8- Olugendo lwa Mi’iraaj
الإسراء والمعراج9- EKIFO KYA DA’AWA EKIPYA
الهجرة إلى المدينة10- Olutalo lwe BADIR olunene
معركة بدر الكبرى11-