1- Ang Tahárah at Najásah
الطهارة والنجاسة


2- Mga Uri ng Najàsah
أنواع النجاسة


3- Pagtugon ng Pangangailangan ( Pagdudumi at Pag-iihi)
قضاء الحاجة 


4- Ang Pag-Aablusyon(Wudú) at pamamaraan nito
كيفية الوضوء


5- Ang Pagpupunas sa (Dalawang) Medyas
المسح على الخفين


6- Ang Ghusl (Paghuhugas o Pagpaligo)
الغسل


7- Ang Tayammum
التيمم


8- Ang Regla at ang Nifás
الحيض والنفاس
والحمد لله رب العالمين