1- व्रतको नियम र रमज़ान महिनाको श्रेष्ठता


2- रमज़ान शुरू हुनुको प्रमाण र व्रतमा छुट पाउने व्यक्तिहरू


3- उपवास भंग गर्ने कुराहरू


4- उपवास के नियम और रमज़ान महीने की श्रेष्ठता


5- व्रतको सुन्नतहरू र तरावीहको नमाज़


6- नफिल उपवासहरू र जुन दिनहरूमा व्रत बस्नु जायज़ छैन
والحمد لله رب العالمين