1- प्रलयको विषय


2- मृत्यु


3- कबर


4- प्रलयको केहि चिन्हहरू


5-  महा प्रलयको दिन


6- हिसाब किताब


7- नरक र त्यसको यातनाहरू


8- स्वर्ग र त्यसको अनुकम्पाहरू
والحمد لله رب العالمين