1-  पैगम्बर हुनु भन्दा पहिले अरबको स्थिती


2- हात्तीवालाहरूको कथा


3- छाती चिरिएको घटना


4- नुबुव्वतको छायामा


5- खुल्लम खुल्ला प्रचार प्रसार


6- हबशा तर्फ हिजरत (प्रवास)


7-  दुखद बर्ष


8- इस्रा तथा मेअराज


9- मदीना तर्फ हिजरत (प्रवास)


10- बद्रको ठूलो युद्ध


11- उहुद, खन्दकको युद्ध र मक्का विजय


12-  राजा र सासकहरू लाई पत्रचार


13-  शारीरिक स्वरूप (हुलिया)


14- चमत्कारहरू


15- प्राप्त हुने पाठ र शिक्षाहरू


16- परिवार संग राम्रो व्यवहार


17-  धैर्य र साहस


18- त्याग र खाना कपड़ा


19- रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको न्याय


20- महान व्यक्तिहरूको कथन र भनाई
والحمد لله رب العالمين