1- खाद्य वस्तुहरूको पाठ्यक्रम


2- वैध र अवैध कुराहरू


3-   जनावर वध गर्ने विधि


4- शिकार


والحمد لله رب العالمين